ویدیو معرفی فرستنده تایس سبز -کانامک گرین ، فرستنده تایس-کانامک تایس-کانامک یک فرستنده لیزر دوشیب تمام اتوماتیک با طراحی بسیار حرفه ای و ساخته شده در آلمان است که به سفارش شرکت کانامک کانادا بطور ویژه برای کاربرد کشاورزی تولید می گردد فرستنده تایس لیزر دو گرید افقی تنظیم خودکار