در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد با سیستمهای لیزری و ماهواره تسطیح و هدایت خودکار تراکتور آشنا شوید رسام لیان ماشین(رنجبران سابق) شما عزیزان میتوانید جهت خرید از فروشگاه آنلاین رسام...